Nederland

Levens hersteld zien. mensen verbinden.

Our impact

Image

50

In 2019 30 vrouwen bereikt via vrouwen atelier en 15 vrouwen geholpen met taal & ontmoeting.

What we do

Stichting City Hearts Nederland is opgericht in 2018 en is gesitueerd in Arnhem, waar we mensen in kwetsbare situaties in de samenleving willen helpen om veilige levens te leiden in verbinding met anderen. Wij doen dit in samenwerking met andere organisaties om een aanvulling te zijn bij het herstellen en verbinden van mensen.

Op dit moment organiseren wij in de wijk Malburgen onderstaande activiteiten om vrouwen samen te brengen en momenten te creëren waar ze zich welkom voelen en waar ze gezien worden:

  1. Vrouwenatelier: elke vrijdagochtend van 10:00-12:00 uur staan de koffie en koekjes klaar en zijn vrouwen (met kinderen) welkom voor gezelligheid en creatieve activiteiten.

  2. Taal & Ontmoeting: elk voor- en najaar start er een serie van 12 bijeenkomsten voor vrouwen op woensdag van 10:00-11:15 uur. Op deze ochtenden staan de  Nederlandse taal en ontmoeting centraal.

Valerie Peters &
Christina Barbosa

City Hearts Netherlands Managers


Contact

tel: 0651427653 

kvk: 74881736

rekeningnummer: NL 12 INGB 0009 3479 85

Locatie Vrouwenatelier: MFC de Malburcht, graslaan 97c

Locatie Taal & Ontmoeting: MFC de Malburcht, graslaan 97c

Image